Kids Castle Helmond

Kids Castle Helmond 2Kids Castle is sinds januari 2013 samen met basisschool OBS Brandevoort in de Hoeves gehuisvest in een ruim en licht gebouw. De locatie heeft een fantastische buitenruimte voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar natuurlijk buitenspelen centraal staat. In de tuin kunnen kinderen zelf tuinieren. Binnen heeft men naast de eigen groepsruimte de beschikking over een speelzaal, speelhal, kookatelier, relaxkamer, bouwkamer, audiokamer en “speel huiskamer”. 

Naast kringactiviteiten en vrij spel in de eigen groep vinden elke dag op vaste tijdstippen groepsoverstijgende activiteiten plaats in de zogenoemde Carrousel. Bij de dagopvang betreft dit ontwikkelingsgerichte- en leeftijdsgerichte activiteiten. Bij de buitenschoolse opvang kunnen kinderen kiezen uit kook- sport-, creatieve en buitenactiviteiten. Deze manier van werken sluit goed aan op ons open deuren beleid, waarbij kinderen uit verschillende groepen met elkaar mogen spelen. Onze kernwoorden zijn: respect, ruimte, positief en individu.

De dagopvang werkt met 2 verticale groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar en heeft 28 kindplaatsen. Alle medewerkers van de dagopvang zijn VVE geschoold (voor- en Kids Castle Helmond 1vroegschoolse educatie) en werken met de methode Piramide. Dit houdt onder meer in dat er elke 6 weken een ander thema is, waarbij passende en in opbouw opvolgende activiteiten plaatsvinden. Op deze manier wordt de ontwikkeling van uw kind planmatig en structureel gestimuleerd. Kids Castle en OBS stemmen hun werkwijze met elkaar af, wat de overgang van opvang naar onderwijs voor uw kind vergemakkelijkt. Ook als uw kind al gestart is op school, zijn onze medewerkers nabij. De dagindeling van baby’s is volledig aangepast aan het leef-, eet- en slaappatroon zoals ze dat van thuis gewend zijn. Zij sluiten aan bij de activiteitencarrousel zodra dat kan. 

De buitenschoolse opvang werkt met 3 horizontale, in leeftijd oplopende groepen en heeft 60 kindplaatsen. Ook hier zijn de activiteiten uit de carrousel afgestemd op het lopende thema. Wij verzorgen de voor- en naschoolse opvang voor kinderen van OBS en de Vendelier en van andere scholen in overleg. De vakantieopvang vindt altijd op deze locatie plaats, verzorgd door vertrouwde medewerkers.

Contact

Hulshoeve 4, 5708 SL Helmond
T: (088) 20 88 261
T: (06) 15 83 13 52 (voor afmelden BSO)
E: hulshoeve4@kidscastle.nl

Openingstijden

Dagopvang en vakantie-opvang: maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.30 uur
Voorschoolse opvang: van 7.30 uur tot begin school
Naschoolse opvang: vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur

Tarieven

Wij hanteren het voordeligste tarief in Brandevoort voor 40, 48 of 51 contractweken.
Dagopvang: € 6,22 per uur 
Flexibele dagopvang: € 6,85 per uur 
Incidentele dagopvang: € 6,09 per uur 
BSO (Voor- en naschoolse opvang en vakantie-opvang): € 6,42 per uur 
Incidentele BSO: € 6,29 per uur 

Bekijk hier de volledige tarievenlijst 2016.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of een rondleiding contact op met onze Klantenservice.

Download het dienstenaanbod kinderdagopvang 2016 (PDF-bestand) voor een omschrijving van alle diensten van kinderdagverblijf Kids Castle in Helmond. 

Download het dienstenaanbod BSO 2016 (PDF-bestand) voor een omschrijving van alle diensten van BSO Kids Castle in Helmond.

Bekijk kinderdagverblijf Kids Castle Helmond in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen voor de laatste rapporten van het GGD. Ook vindt u hier de registratienummers die u nodig heeft om kinderopvangtoeslag aan te vragen. 

Kijk hier voor het LRKP-nummer en GGD-rapport van BSO Kids Castle Helmond.